מניעת סלילת כביש הלר

מיטל להבי, חברה בקואליציה העירונית, מוחה נגד סלילת כביש הלר בטענה שהעירייה לא עשתה מאזן ראוי של שטחים ירוקים ודורשת שינוי בחקיקה שימנע מחברות לבנות כבישים מהירים בקרבת שכונות מגורים.

daka90