מסמך רקע לדיוני הועדה המקומית יוני 2011

תוכנית המתאר – חומר רקע לדיוני הועדה המקומית יוני 2011