מרצ פרשה והעימותים ממשיכים/ כתבתו של משה כהן, מקומון ת"א

PrishaCoalition0108(4)