מתחם רוקח – אבן גבירול – הירקון

מובא לעיונכם מסמך מדיניות מאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה המפרט את החזון התכנוני של מתחם רוקח-אבן גבירול שיהווה בעתיד תכנית אב להכנת תכנית סטטוטורית.

מתחם רוקח-אבן גבירול-הירקון