סוף סוף הוסדר תהליך הרישוי לגני הילדים

תהליך שקוף, הנחיות ברורות ועלות דמי השבחה ידועה מראש הם חלק ממהלך שהובילה מיטל להבי להסדרת תהליך אישור גני הילדים הפרטיים בעיר. המדיניות המוצעת אושרה ע"י מועצת העיר.

אישור שימוש חורג לגני ילדים פרטיים היה כרוך בתהליך ארוך ומייגע, לעיתים במשך שנים, אשר הסתיים לבסוף בדחיית הבקשה או בהגשת כתבי אישום נגד הגננות. לא עוד.

מיטל להבי שקדה בשנתיים האחרונות על בניית הסכמות, קריטריונים והערכות שמאיות שכל תכליתם היא הבניית תהליך שקוף וברור של מתן אישור שימוש חורג עבור גני הילדים. עבודה זו אומצה ע"י מועצת העיר תל אביב יפו  ותיושם ע"י אגף הנדסה.

להבי: מהיום ניתן לגננות כלי לבחינת  הסיכוי לאישור פתיחת גנים, רשימה ברורה של דרישות והחשוב מכל – תעריף ברור ושקוף של תשלום דמי השבחה למ"ר.  אישור מועצת העיר פותח שלב חדש בהתייחסות העירייה לגנים הפרטיים ומסמן את סוף תופעת ה"גננת העבריינית" בעל כרחה. אני מקווה שהיצע המסגרות החינוכיות לגיל הרך יגדל וישרת עאת שרות אלפי הפעוטות בעיר, כמו גם את הוריהם.

לקריאת הכתבה בדה-מרקר

נוהל אישור שימוש חורג לגני ילדים פרטיים

תעריף היטל השבחה לגני ילדים

הוספת תגובה: