עיריית תל אביב מקימה מתקן שאיבה צמוד לחוף הים

כתבה – מתקן שאיבה בחוף – יגאל חי, הארץ