ערר "יצחק אלחנן ג'" התקבל פה אחד: התכנית חוזרת לועדה המקומית

מליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה החליטה לקבל פה אחד את הערר שהגישה סגנית ראש העירייה מיטל להבי על אישור תכנית "אלחנן ג' ולהחזיר אותה לועדת המשנה לתכנון ובנייה לדיון נוסף. בערר טענה להבי כי התכנית הופכת את רחוב יצחק אלחנן מכביש חד-סיטרי צר לכביש דו-סיטרי בן 4 נתיבים אשר יכניס כלי רכב לתוך מרכז העיר, הורסת 2 מבני בתי-ספר ומגביהה את מגדל יצחק אלחנן לגובה של 40 קומות, זאת ללא תמורה ציבורית ראויה.
ניתן לצפות במצגת שהוצגה בדיון והחלטת הועדה וקריאת כתבות שהתפרסמו בנושא –

yedioth270309elchanan (1)

themarker250309elchanan (1)

 

מכתב הגשת ערר יצחק אלחנן ג'

מצגת ערר יצחק אלחנן

פרוטוקול מליאת הועדה המקומית 23.3.09

הוספת תגובה: