ערר צ'לנוב

ערר במליאת מועצת העיר בדבר שינוי יעוד נכס ציבורי – צ'לנוב 18 מבית כנסת לבית תמחוי ומחסה לדרי רחוב.למרות התנגדות התושבים פועלת העירייה לשנות את ייעוד מבנה בית הכנסת ברחוב צ'לנוב בדרום העיר, בית כנסת שהוקם בזמנו מכספי תרומות של תושבי השכונה, לבית תמחוי. הערר מדגיש את המחסור החמור בשטחי ציבור פתוחים, בהעדר עוגנים ושירותים ציבוריים בתוך השכונה: מתנ"ס, מרכז קהילתי, שירותים קהילתיים אחרים ועוד.

מטרת הערר: קבלת התנגדויות התושבים והסרת האישור לשינוי יעוד המבנה הציבורי לבית מחסה וזאת במענה לצרכים הקיימים והעתידיים לשדרוג ולשיקום אזור צ'לנוב ומתחם התחנות.

ערר צ'לנוב 18

F0_0244_0000_chlenov1 (2)

 

הוספת תגובה: