ערר קק"ל – בן יוסף

על שטח ועליו גינה זמנית בצומת הרחובות קק"ל בן יוסף מתוכננת בנייה לגובה לשימוש מגורים. הקרקע, לעומת זאת, מיועדת למבני ציבור.מלבד זאת סובלת התכנית גם מתכנון חברתי לקוי – הבניינים מיועדים לעשירון העליון ואינם נותנים מענה לזוגות צעירים בדמות היצע של דירות קטנות.

מטרת הערר: דרישה לשיתוף הציבור תוך תכנון כולל לשכונה, שמירה על צביונה ועל גובה בינוי מקסימלי.

מצגת ערר קק"ל-בן יוסף 27.5.07 

הוספת תגובה: