פורום מטרופולין בתנועה – תחבורה חוצה גבולות

ב24/12/15 התכנסנו ראשי ערים, סגני ראשי ערים ואנשי מקצוע, במסגרת פורום מטרופולין בתנועה – פורום המאגד את כל הרשויות המקומיות במטרופולין גוש דן.
נושא התחבורה הוא נושא חוצה גבולות, לא ניתן לפתור את הבעיות בתחום בגבולות העירוניים אלא רק בשיתוף פעולה בין בעלי העניין ובראשם הרשויות המקומיות שמחויבות לספק נגישות תחבורתית לתושביהם.
הקמת רשות מטרופולינית לתחבורה שתחבר בין הרשויות ותעודד שיתוף פעולה ביניהן היא תנאי הכרחי להתמודדות עם בעיות התחבורה בגוש דן. הדיאלוג בין הרשויות נחוץ כדי לפרוץ דרך בחשיבה ובעשיה המשותפת.
היה מפגש מוצלח ופורה, נמשיך לשתף פעולה כי רק יחד נביא לשינוי אמיתי.

b5ddbcff-76c6-444c-82e2-ccf4160e2b2e

119e64a2-6fc4-42aa-a91a-006754768fac