פרוטוקול הועדה לבטיחות בדרכים 19.4.2020

ב- 14.9.2020 קיימתי ועדה לבטיחות בדרכים באמצעות אפליקציית זום, בה נכחו נציגי העיריה, נציגי מנהיגות ההורים, נציגי מועצת הנוער, נציגי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, נציגי בטרם.
במהלך הדיון הוצג מיפוי ראשוני של פרויקט תחבורה לתיכונים, הוצג פורום חינוך תעבורתי שמיטל הקימה יחד עם אופיר כהן, הוצגה טבלת פרוייקטים חינוכיים והצעות לנושאים לשנת הלימודים, נערך דיון בנושא שבוע רכיבה והליכה במסגרת שבוע הבטיחות שמתוכנן לנובמבר 2020. עלתה שוב הבקשה לסלילת שבילי אופניים בדרום ובדרום מזרח העיר. עלה נושא הבטיחות בימים שלאחר הקורונה והחזרה לשגרה, איך מקדמים את המודעות ומה
חושבים שנכון לעשות.

למעבר לפרוטוקול לחצו כאן