פרוטוקול ישיבת הועדה המקומית לתכנון ובנייה 22.4.09

התוכניות שנידונו בישיבה: 7089/20 – דרך דיון בהפקעה – דיון רגיל, טרומפלדור 4-6 דיון נוסף, מתחם קרית ספר – אישור לפרסום ע"פ סעיף 77 + 78 ודיון להפקדה ע"פ סעיף 62ב', בן גוריון 34 דיון בהפקדה (2), שדרות ירושלים 110 – דיון בעיצוב ארכיטקטוני, בית כנסת רמת אביב ג' – הורדת תנאי בהחלטה מיום 24/09/2008, רח' רקנטי (פינוי-בינוי) (2) דיון בהפקדה (3) – דיון חוזר לאחר ערעור במליאת הועדה המקומית.

פרוטוקול ישיבת הועדה המקומית 22.4.09

הוספת תגובה: