פרוטוקול ישיבת הועדה המקומית 5.8.09

בדיון נדונו התוכניות הבאות: תכ' 2971 – חניון ככר רבין ותכ' 3574 בניין עיריית ת"א דיון בפיצויים, חלקה 35 בגוש 9006 דיון בהפקעה – דיון רגיל, תכנית עיצוב ארכיטקטוני למגרש מבני ציבור בשכונת המשתלה – תב"ע 2069ג דיון בעיצוב ארכיטקטוני, בקשה לאיחוד חלקות לוינסקי 109-111 גוש 6946 חלקות 26, 27 דיון באיחוד וחלוקה – דיון בהתנגדויות, מתחם דבורה הנביאה פינת ראול ולנברג – תוספת זכויות עבור, משרדים ודיור מוגן – דיון בהפקדה, תוספת קומות לאגף הקרדיולוגיה – המרכז הרפואי ע"ש סוראסרקי- דיון בהתנגדויות, בקשה לאיחוד חלקות 2,4,5 בגוש 6907 רח' הרברט סמואל 86,88,90 הירקון 77, 75, 79 דיון באיחוד – דיון בהתנגדויות לאחר פרסום, דרך שלבים בקטע דרך בן צבי – רח' נס לגויים – דיון בהפקדה, הוצג בפני הועדה מודל נת"ע – הוחלט שהצגת תועבר ע"י הרק"ל לכל חברי הועדה.

פרוטוקול ישיבת הועדה המקומית 5.8.09

הוספת תגובה: