פרוטוקול ישיבת הועדה המקומית 9.8.09

בדיון נדונו התוכניות הבאות:
תכנית עיצוב למוסדות ציבור רח' ברון עקיבא 6 – שכ' רמא"ג- אישור תכנית עיצוב לפי תב"ע 1839 דיון חוזר לאחר פרסום שימוש חורג ממעון ילדים לגן ילדים(3)
אישור תוספת ג1 ומרפסות על כל תכניות עיצוב של רמת אביב ג' דיון נוסף בעיצוב ארכיטקטוני (2)
תכנית עיצוב אדריכלי- מתחם אמקור מגרש מזרחי (2) דיווח על עדכון תכנון העיצוב האדריכלי
תכנית עיצוב מתחם הבורג – נחלת יצחק דיון בעיצוב ארכיטקטוני (2)
רח' המסגר 30 – משרד הרווחה דיון בהפקדה
בנק דיסקונט – תכנית עיצוב ארכיטקטוני (3) דיון בעיצוב ארכיטקטוני (4)
מתחם דפנה דיון בשיתוף ציבור
ברנר 4-הירקון 19 דיון בהפקדה
חסן ערפה מגרש סי 6א דיון בהפקדה
מתחם יצחק שדה-חסן ערפה בסמכות מחוזית דיון בהפקדה

 

הוספת תגובה: