פרוטוקול ישיבת מליאת ועדת תכנון ובנייה 02.04.2008

צומת קרליבך , צומת החשמונאים, דרום הקריה – מתחם 8 בינוי לביצוע דיון בעיצוב ארכיטקטוני, הנתיב המהיר בכניסה לתל אביב דיון בשימוש חורג, תוספת קומות בן יהודה 14-16 דיון בהפקדה, ככר הבימה ,
דרך בגין – המסגר , מלון באזל דיון בהפקדה ועוד.

פרוטוקול ישיבת ועדת תכנון ובניה 2.4.08

הוספת תגובה: