פרוטוקול ישיבת מליאת ועדת תכנון ובנייה 03.09.2006 בנושא היכל התרבות

פרוטוקול ועדת תכנון ובנייה 3.9.06

הוספת תגובה: