ראיון ב"מהדורה ראשונה" בערוץ 2

ועדה שמינה משרד הפנים ממליצה על איחוד בין ת"א-יפו לבת ים. איחוד רשויות בבסיסו הוא רעיון טוב שמתקיים בכל העולם  מאחר שהוא מאפשר ניהול חכם, תבוני ויעיל יותר שמיטיב עם התושבים ובמקביל מוריד מהנטל של השלטון המרכזי. אולם, במקרה של בת ים ההמלצה לאיחוד היא על רקע הגרעון של העירייה וככזה עליו להיות מטופל במסגרת מענקי איזון ולא באמצעות איחוד רשויות. עוד על השקפת עולמי ביחס לאיחוד רשויות מטרופוליני בראיון ב"מהדורה ראשונה"