ראיון בתכנית "סודות הנדל"ן" בערוץ 10

תמ"א 38 היא מעניינו של כל מי מתגורר בבניין שנבנה לפני 1980 והיא גם נוגעת לשכנים ולתושבי העיר בשל ההשפעה שיש לה על המרקם העירוני ועל התשתיות. את הראיון הזה ב"סודות הנדל"ן" קיימנו לפני הדיון במועצה הארצית וכשעל השולחן היתה מונחת ההצעה של אביגדור יצחקי ראש מטה הדיור הלאומי לשילוש זכויות הבנייה כדי להזניק את יישום התמ"א. בישיבה שבה השתתפתי במועצה הארצית אושרה לבסוף תוספת של בין 1.5 ל-3.5 קומות וגם זה לא מעט כמעמסה על תשתיות קיימות של חינוך וקהילה, תנועה וניקוז.
למרות המכשולים לכאורה בתל-אביב-יפו הוגשו כ-1200 בקשות לביצוע תמ"א 38, מתוכן כ-230 אושרו וכ-50 בניינים כבר סיימו את ההליך. עכשיו כשנוצרה בהירות גדולה יותר בקשר לזכויות אני מקווה שהבקשות יזרמו והאישורים יינתנו ושנזכה לבניינים מחודשים תוך שמירה על איזון התשתיות הפיזיות והקהילתיות הדרושים לחיים בעיר