ראיון לדב גילהר בנושא גשר יהודית ועבודות הרכבת בשבת 3.10.18