רוב במרצ לפרישה מהקואליציה/ אלי סניור, ידיעות ת"א

PrishaCoalition0108-3