שוק בצלאל: פינוי בינוי או דירדור בינוי? מצגת ערר להבי למועצה

פרוייקט ההתחדשות העירונית של שוק בצלאל שאושר בועדות התכנון הפך להיות פרוייקט להעשרת היזמים ורמיסת הסוחרים המקומיים וזכויותיהם. התוצאה הסופית – התפוררות השוק הראשון של תל אביב.

כפי שפורט בערר של להבי על תוכנית העיצוב של שוק בצלאל, הועדה הוטעתה באשר לנושאים מהותיים בתוכנית. זכויות בניה שהיו אמורות להתחלק בין היזמים ובין בעלי הנכסים בשוק מומשו בשטחי היזמים בלבד. שטחי שירות הפכו להיות שטחים עיקריים בפרוייקט היזמי ולשטחי השוק לא נותרו די זכויות לשטחי שירות כדי לאפשר את שיפוץ המבנים והסדרתם.  מגרש החניה לטובת הסוחרים והקונים הפך להיות מטלה המוטלת על הסוחר הראשון שישפץ, ותוכנית חזיתות השוק החדשה תביא להקפאת שיפוץ הנכסים.

והתוצאה? כמו במתחמים אחרים בהם תוכניות בינוי העיר לא היטיבו עם המבנים אלא איפשרו הידרדרות איטית עד להתפוררות מוחלטת ואובדן ערך המבנים גם לשוק בצלאל צפוי מוות איטי.

הערר נדחה ברב זעום: 9 קולות בעד, 11 נגד. תוצאות ההצבעה מלמדות כי בקרב חברי הועדה תמיכה רחבה בטענותיה של להבי, אולם הסכמים קודמים ומשמעת קואליציונית הכריעו את הכף.

מצגת ערר שוק בצלאל 28.10.12

הוספת תגובה: