שינוי מס' 1 לתוכנית מתאר מחוזית מס' 5 – מערכת הסעת המונים

שינוי מספר 1 לתוכנית מתאר מחוזית מס' 5 – מערכת הסעת המונים. התוכנית אושרה בתאריך 25.12.2002. התוכנית מאשרת את תואי הקו האדום – הקו הראשון של הרכבת הקלה.

שינוי מספר 1 לתוכנית מתאר מחוזית מס' 5