תוכניות אב בתל אביב יפו

תוכניות האב הינן ביטוי התפיסה התכנונית המיועדת לאזור נבחר ומשמשות במקרים רבים כחלופה לתוכנית מתאר משום שאינן כפופות לחוק התכנון והבניה. כך, למרות שהתוכניות אינן בעלות תוקף חוקי (סטטוטורי) הן מנחות את אופן הפיתוח בתוכניות בינוי נקודתיות (תב"ע). מסיבה זו יש חשיבות רבה לתוכן תוכניות אלו. לתפיסתי שיתוף הציבור בעת הכנת תוכניות אלו הכרחי, ויש להטמיע את עמדות הציבור לתוכן. תוכניות אב מוסכמות מייצרות אמון בין העיריה ובין התושבים ומקטינות את החיכוכים בין העירייה ובין התושבים על רקע הפיתוח בשכונה. מצד שני, החוק אינו מחייב את רשויות התכנון לשמוע את עמדת הציבור בנוגע לתוכניות ("התנגדות") וכך תוכניות אב שאינן מוסכמות גוררות את התושבים למאבקים נקודתיים רבים בכל תב"ע הנגזרת מתוכנית האב.

מדיניות זכויות בנייה ומטלות ציבוריות באזור תעסוקה ומע"ר

התוכנית האסטרטגית של תל אביב יפו

תוכנית אב למונטיפיורי – עיקרי תוכנית האב לשכונת מונטיפיורי אשר הוכנה ע"י לרמן אדריכלים ומוצגת באתר החברה.

תוכנית אב לפלורנטין

מבואות יפו – תכנית אסטרטגית

תוכנית החוף הצפוני (צפון מערב) – תוכנית הבינוי הגדולה ביותר של תל אביב, הממוקמת בחלק שמצפון לאזורי חן. הפורום הירוק בו הייתי חברה והחברה להגנת הטבע קידמו את הקמת הפארק העירוני לאורך כל החוף הצפוני כחלק מהתוכנית.

תוכנית אב שפירא

תוכנית אב לנוה שאנן – מתחם התחנות

מדיניות מתחם הרכבת

מדיניות נחלת יצחק

מדיניות מתחם רוקח אבן גבירול

מדיניות יפו העתיקה