תוכנית המתאר – הערות הציבור

הערות החברה להגנת הטבע בתל אביב והסביבה

פנייה מרובע מזרח

הערות בעניין השפעת גבית היטל ההשבחה על מחירי הדיור