תוספת הזכויות במגדלי אלחנן תידון מחדש בועדה המקומית

מגדלי אלחנן הם פרוייקט נוסף בשרשרת המגדלים המקיפה את שכונת נווה צדק וחוצצת בינה ובין שכונת כרם ישראל. מגדל בן 29 קומות נמצא בבניה ומגדל נוסף נמצא בהליכי היתר מתקדמים. אולם היזמים לא הסתפקו בכך וביקשו להגדיל עוד ועוד את הזכויות. ה"תמורה שהובטחה לציבור" היתה הרחבת רחוב יצחק אלחנן והריסת מבנה בית ספר כאשר במקומו ייבנה מבנה חדש ב… בני ברק.

מיטל להבי: " את הפרוייקט הזה נאלצים תושבי האזור לבלוע בשלבים, אבל השלב האחרון היה צעד אחד יותר מדי. במקום לשמור על תואי הרחוב המקורי הוחלט פתאום ליישר אותו, במקום לבנות שדרה ולנצל הזדמנות היסטורית להשלים את טבעת השדרות התל אביבית הפרוייקט הציע רחוב סתמי, ובמקום להוסיף שטחים לטובת הציבור באזור הזקוק לכל שטח ירוק מבנה ציבור כמו לחמצן, הורסים מבנה, בונים עליו כביש ומעניקים במתנה בית ספר לתושבי בני ברק. בתמורה למטלה האנטי ציבורית הזו מקבל היזם תוספת זכויות ובכך מעלה את רף הגובה  לטבעת המגדלים סביב נווה צדק."

מוסיפה להבי: "הצגתי בפני מליאת הועדה המקומית תוכנית רעיונית איך אפשר לייעל את מערך התנועה ובכל זאת לשמור על שטחים ירוקים ושטחי ציבור ואפילו לייצר שדרה תל אביבית אמיתית. המליאה השתכנעה שיש מקום לבדוק חלופות ואני בטוחה כי בסופו של דבר התוכנית שתאושר תהיה יותר טובה לציבור".

עפ"י החלטת המליאה הועדה המקומית תשוב ותדון בתוכנית ותבקש מהועדה המחוזית לא לדון בתוכנית עד שתתקבל החלטה בנידון.

קיראו גם את דיווח דה-מרקר בנושא

מצגת ערר מגדלי יצחק אלחנן