תחבורה ציבורית למען עיר בריאה – פרופ' ר. סרוורו

פרופ' סרוורו מאמין בערים בעלות תחבורה ציבורית יעילה. לדעתו נדרשת מדיניות של עיר הנשענת על תחבורה רבת קיבולת, ובחירת כלי יישום בהתאם לתשתית ולאמצעים. האם תל אביב יפו צריכה לחכות לרכבת התחתית כדי לצאת מהפקק? לא לדעת פרופ' סרוורו שמציג את הדוגמא של העיר קוריטיבה בברזיל בה נעשה המהלך במהירות וביעילות. מצורפת המצגת אותה הציג בעת ביקורו בישראל ב 2002 כאורח הפורום הירוק והחברה להגנת הטבע בתל-אביב יפו.

תחבורה ציבורית – פרופ' סרוורו