תכנון: ארלוזורוב – רמז עגום לבאות/ מיטל להבי

מאמר מאת חברת המועצה מיטל להבי המוחה כנגד תוכניות הבנייה בארלוזורוב – רמז ומזהיר מפני אובדן שטחים בעלי ייעוד ציבורי לטובת בנייה רוויה באזור החסר את התשתיות המתאימות.להבי קוראת להפניית תקציבים ציבוריים לרכישת עתודות קרקע וקוראת לשמור על תל-אביב כעיר מקיימת חיים.

ארלוזורוב – רמז עגום לבאות