תכנון: בזכות הכפר העירוני/מיטל להבי

מאמר מאת חברת המועצה ויו"ר הוועדה לאיכות הסביבה, מיטל להבי, על קסמה של שכונה בלב העיר הגדולה ועל חשיבותה של תכנית אב לשכונת שפירא.

בזכות הכפר העירוני