תכנית אב פלורנטין

בשלהי שנת 1990 הוכרזה שכונת פלורנטין על ידי ראש העיר דאז, מר שלמה להט, כשכונה לשיקום עירוני. מועצת העיר מינתה את חברת עזרה וביצרון ליישום תכנית השיקום והחייאת השכונה. תכנית השיקום, שכונתה בשם "פרוייקט התחדשות אזור פלורנטין", פרשה את היישום לשתי תקופות: 1991-1995 ו- 1996-2000. חרף השגתם של יעדים רבים מהתכנית, לא מוצו כל האמצעים עד תום ולא נפתרו כל הבעיות. על רקע השינויים במציאות העירונית הדינמית (למשל תמורות דמוגרפיות-חברתיות בשולי השכונה ובחלק מהאזורים המקיפים אותה, שינויים בהרגלי צריכה ודגמי מסחר, ניצני יזמות ובנייה חדשה), וכן ההשפעות שהיו לתקופת המיתון הנוכחית במשק הנדל"ן, הוחלט על המשך תכנון ההתחדשות, ותחילתו בהכנת תכנית אב עבור השכונה.

פרק 1 – מבוא

פרק 2 – מאפייני אוכלוסייה, תפקוד ועמדות

פרק 3 – פלורנטין בת"א ובמרחב המטרופוליני

פרק 4 – מגמות שינוי פנימיות

פרק 5 – המצאי הפיזי בשכונה

פרק 6 – שוק הנדל"ן בשכונה

פרק 7 – מוסדות ושירותי ציבור

פרק 8 – תנועה ותחבורה

פרקים 9-13 – איכות הסביבה, מגמות תכנוניות, מטרות ויעדים

פרק 14 – מערך שיתוף הציבור בקביעת מדיניות הפיתוח

פרק 15 – חלופות לאופי השכונה

פרק 16 – מרכיבי התכנית 

 פרק 16 – חלק ב'

פרק 17 – מקורות וסימוכין + נספחים