ועדת תחבורה 16.5.2019 פרוטוקול

ועדת תחבורה 16.5.2019 פרוטוקול