ועדת תחבורה 16 5 2019 – תקציר מנהלים

ועדת תחבורה 16 5 2019 - תקציר מנהלים