סיכום ועדת תחבורה בינוי ותשתיות – עיריית תל אביב־יפו 1.8.2018

סיכום ועדת תחבורה בינוי ותשתיות – עיריית תל אביב־יפו 1.8.2018