סיכום ועדת תחבורה – עיריית תל אביב יפו 18.6.2018

סיכום ועדת תחבורה – עיריית תל אביב יפו 18.6.2018