תב"ע חדשה לגני ילדים

גני ילדים פרטיים פועלים בד"כ בדירות המיועדות למגורים ולכן בעלי הגנים והדירות נדרשים לשנות את ייעודן בהליך מורכב ומסובך של שימוש חורג למבנה לתקופה מוגבלת של 5 שנים.

כבר לפני 5 שנים גיבשתי נוהל המסדיר את ההליך ואוסף את כל הדרישות למסמך מדיניות ברור לכל הנוגעים בדבר, ובימים האחרונים התפרסמה ברשומות ילקוט הפרסומים תב"ע חדשה  4053 – אותה יזמתי ועליה עבדתי במשך 5 שנים, מאז כיהנתי כסגנית ומחזיקת תיק החינוך לגיל הרך – המאפשרת להקים גני ילדים בכל רחבי העיר ללא מגבלת זמן כפי הקיים היום בהליך. התכנית קובעת הוראות ותיתן הנחיות למתן היתר למסגרות חינוכיות לגיל הרך בבניינים קיימים ובבניינים חדשים בהתאמה לאופי הפעילות באזורי העיר השונים, זאת תוך התייחסות לסביבה הפיזית, לתנאי איכות הסביבה, הוראות בטיחות, מצב קנייני, רכוש משותף וכו'. במסגרת התנאים לקבלת ההיתר, התכנית מחייבת עמידה בתנאים הנדרשים על פי החוק, בתקנות ובאישור כל הגורמים הרלוונטים כגון משרד הבריאות, הרשות לאיכות הסביבה בעיריית ת"א-יפו, פיקוד העורף, בטיחות אש וכו'. מדובר בפריצת דרך משמעותית שתאפשר הקמה של גנים בקהילה ולילדנו "גננות לחיים". לתב"ע המלאה – לחצו כאן

 

 

ילקוט הפרסומים