10256907_10204617204782323_8901445590949549726_n

גבי לסקי

חברת המועצה עו"ד גבי לסקי, מכהנת כיו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה וכיועצת ראש העיר לקיימות ופועלת למען זכויות אדם וזכויות נשים בעיר ובמרחב הציבורי תוך הפיכתו למקיים יותר.
ליצירת קשר: LASKY_g@mail.tel-aviv.gov.il