10007014_10151991705790894_1630073083_n

מיקי גיצין

חבר המועצה מיקי גיצין הקים את הועדה החדשה לפלורליזם עירוני כדי לתת ביטוי לקבוצות שונות של האוכלוסייה העירונית ולשיח היהדות המתחדשת המתקיים בעיר.
ליצירת קשר: Gitzin_m@mail.tel-aviv.gov.il.