19.3

לו רק משרד התחבורה היה משתף מידע

לו רק משרד התחבורה היה משתף מידע