סיגל ויצמן

חברת המועצה סיגל ויצמן  מחזיקת תיק החדשנות והנוער
ליצירת קשר:Sigal_w@mail.tel-aviv.gov.il