"אנשי חב"ד מנסים לצוד ילדים בשערי בית-ספר"/ "צפון העיר"

habad(1)