"בית גבוה לצדק"/ יואב זייתון, "ידיעות תל-אביב"

liber260609yedioth (1)