"בני עקיפה"/ ידיעות תל-אביב

ועד רמת אביב הירוקה: מבנה שהוקצה לבני עקיבא משמש גם כגן. העירייה: הפעילות במקום תופסק. "עם כל התמיכה בשימוש רב תכליתי למבנה ציבור, כל מקרה צריך להיבחן לגופו", אומרת סגנית ראש העירייה והממונה על החינוך לגיל הרך, מיטל להבי. "לא ייתכן שיוקמו גני ילדים במבנים עירוניים ללא אישור ופיקוח של העירייה, תוך ניצול צמיני של מבנים שיועדו למטרה אחרת.