"גוי של שבת"/ מוריה בן יוסף, "זמן ת"א"

goyzman120609

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 8 – 7.6.09