מדיניות עירונית חדשה לתמהיל דיור

לגודלה ולמיקומה של דירה, כמו גם לתשתיות במרחב העירוני, יש השפעה על אופי והרכב האוכלוסייה שתתגורר בה. כדי לשמור על היתרון שלנו כעיר פלורליסטית, גיבשנו מדיניות לקביעת תמהיל דיור שתהווה כלי עזר בקידום תהליכי תכנון שיאפשרו לנו להוביל מדיניות מושכלת ולא להיגרר אחרי יוזמות פרטניות של יזמים.
אני זוכרת ימים שבהם פלורנטין הוגדרה כשכונת מעבר לצעירים ואכן זוגות שנולדו להם ילדים עקרו משם בהעדר מוסדות חינוך. כיום, כשנוספו גני ילדים ובית הספר החדש עומד בפני פתיחה, אנו עדים להתיישבות של משפחות צעירות בשכונה וגם להיצע דירות תואם לביקושים.
מדיניות תמהיל הדיור שאישרה הועדה המקומית לתכנון ובנייה, תהיה כלי עבודה שיסייע ביצירת איזון טוב יותר בין השכונות ולמתן מענה מיטבי לצרכי מגוון אוכלוסיות. בנוסף, תמונת ההיצעים והביקושים תסייע לעירייה לתכנן ולספק את התשתיות הדרושות בהתאמה.  עוד על המדיניות החדשה – בראיון בתכנית "סוגרים חשבון" ובכתבה שהתפרסמה בכלכליסט