ועד הפעולה של תושבי נווה צדק

ועד הפעולה של תושבי נווה צדק קם לצורך שמירה על אופיה  של השכונה כפנינה ייחודית בתל אביב. בימים אילו מקדמת עיריית תל אביב שורה של תוכניות המאיימות להקיף  את השכונה באוטוסטרדות ומגדלים גבוהים, לנתק השכונה מהים בכבישים עורקיים תוך פינוי תושבים מבתיהם ולבודד השכונה מסביבתה ההסטורית.
ועד הפעולה שם לו למטרה ליצור מנגנון של שיתוף תושבים בתכניות הפיתוח המקודמות בשכונה. הועד דורש לעצור את תכניות הפיתוח המקודמות כיום כל עוד לא בוצע הליך מסודר של שיתוף תושבים.

מצורף נייר עמדה שהוכן על-ידי ועד הפעולה של תושבי נווה צדק בנושא מחסור חמור במוסדות חינוך בשכונה לאור תוכניות הבנייה של האזור. נייר העמדה הוגש למהנדס העיר בינואר 2007.

מצורף לינק למצגת שהכין הוועד בנושא עתיד שכונת נווה צדק. תאריך המצגת 15.5.07.

לאתר ועד הפעולה של תושבי נווה צדק

למצגת בנושא עתיד שכונת נווה צדק – מצגת בנושא עתיד שכונת נווה צדק – העירייה מתכננת לחנוק את נווה צדק ע"י בניית מגדלים גבוהים מסביב לשכונה ובידודה באמצעות כבישים סואנים ורחבים, תוך הרס איכות חיי התושבים. תושבי השכונה התאגדו לפעולה למען שמירת צביון נווה צדק.

נייר עמדה בנושא מחסור במוסדות חינוך – ינואר 2007

תשובת מהנדס העיר לנייר העמדה של ועד הפעולה של נווה צדק