חברה: כפיה חרדית בחינוך הממלכתי דתי/ מיטל להבי

כמי שמורגלת לקבל פניות תושבים חילוניים כנגד "השתלטות הדתיים על השכונה", הופתעתי מאוד לקבל פנייה שונה. הפעם מקורה של התלונה לעניין כפייה דתית, היה דווקא בתושביה הדתיים של רמת אביב, המביעים חשש ותרעומת בגין התחרדות החינוך הממלכתי דתי, תהליך אשר זכה בפיהם לכינוי "המהפכה התורנית".

כפיה חרדית בחינוך הממלכתי דתי