כביש המסילה

מצגת שהכינו פעילי נוה צדק בה מוצגים הטיעונים העיקריים של תושבי נוה צדק נגד כביש המסילה.

מצגת כביש המסילה