כנס 'ממזרח רחוק למזרח ירוק!'

באולם גדוש התכנסו ב-7.1.08 כ-250 תושבי רובע מזרח העיר במפגש פתוח לציבור שאורגן על ידי החברה להגנת הטבע בת"א-יפו והפורום הירוק. הכנס בשם: "ממזרח ירוק למזרח רחוק" דן בנושאי איכות החיים והסביבה במזרח תל אביב: תחבורה, התחדשות עירונית, זיהום קרקעות, מגורים בקרבת עסקים והמחסור בשטחים ירוקים. זהו הכנס האזורי השני בסדרה של מפגשים אזוריים שיערכו לקראת הבחירות המקומיות בנובמבר 2008.

למפגש הגיעו שלושת סגני ראש העיר: דורון ספיר, ארנון גלעדי ופאר ויסנר, חברי מועצת העיר: מיטל להבי, הדס שכנאי, שייקה דרורי, ושלמה מסלאוי וסמנכ"ל העירייה רובי זלוף ומנהל אגף שפ"ע בעיריית ת"א-יפו שמוליק קצ'לניק.

פעילי השכונות הציגו את ההתמודדויות הסביבתיות בשכונותיהם במטרה ליצור דיאלוג מעשי בינם לבין נבחרי הציבור ולעלות את המודעות לשיפור איכות החיים ולפוטנציאל הטמון במזרח העיר – הרובע הגדול ביותר בעיר מבחינת אוכלוסייה. עיקר דרישותיהם של נציגי השכונות, לצד הביקורת הקשה שהושמעה בנושא פינוי כפר שלם לפני כשבועיים, עסקו בחיבור מזרח העיר לשאר חלקי העיר מבחינה תחבורתית, תרבותית וחינוכית. עורקי התנועה הראשיים כגון נתיבי איילון ניתקו אותם מהרצף של שאר העיר והם מהווים מחסום פיזי ורגשי בין המזרח למערב העיר.

נציג שכונת יד אליהו טען נגד רעש המטוסים אשר מדיר שינה מעיני התושבים וביקש לעבות את מערך ניטור הרעש באזור ולהגביר את האכיפה, כמו כן הציע הנציג רעיון מקורי למסד ציר ירוק אנכי לאורך כל רובע מזרח מצפון לדרום, כיום קיימים מספר שטחים ירוקים פתוחים מוזנחים בחלקם וניתן לקשר בניהם לכדי מסלול ירוק מקושר אחד.