מסמכי מדיניות יפו העתיקה

במסמכים אלה הצעה למדיניות תכנונית ליפו העתיקה כרקע להכנת תב"ע כללית ואישורן של תב"ע נקודתיות. מיקום התכנית הוא רח' יפת – ממזרח, נמל יפו – ממערב, רח' פסר – מדרום, רח' רוסלאן ורציף העליה השניה – מצפון. עקרונות מסמך המדיניות הם: שיפוץ ושחזור אזור המגורים ההיסטורי, השלמת מרקם אזור לבניה חדשה, קביעת שטחים פתוחים ומבני דת וציבור ואתרים לשימור.

מסמכי מדיניות יפו העתיקה 1

מסמכי מדיניות יפו העתיקה 1

מסמכי מדיניות יפו העתיקה 2

מסמכי מדיניות יפו העתיקה 2

מסמכי מדיניות יפו העתיקה 3

מסמכי מדיניות יפו העתיקה 3