רמת החי"ל נגד חברת החשמל/ אורי חודי

רמת החי"ל נגד חברת החשמל

calcalist18Jun-08part1 calcalist18Jun-08part2