שוויון זכויות אתני ומגדרי – דוח פעילות מרצ ת"א יפו פברואר 2012

מעמד האישה: בהובלת תמר זנדברג, התחום קיבל ב-2012 מעמד של מטרה עירונית חדשה; תקציבו הוכפל לאחר עשר שנים ללא שינוי; הוקמה ועדת היגוי עירונית לקידום נשים לתפקידים בכירים, הודקו שיתופי הפעולה עם ארגוני החברה האזרחית העוסקים בנושאים פמיניסטים, בפרט בנושאי היום הבינ"ל לציון המאבק בנפגעות תקיפה מינית. ב-2012 יום האישה הבינ"ל יצוין במתכונת כלל עירונית, ותתוקצב פעילות מיוחדת בנושא הדרת נשים. בנוסף, החל מ-2009 נכנס תחום מחקר ליחידה לקידום מעמד האישה. המחקרים שבוצעו עד היום הם בנושא יזמות נשים זעירה, ובנושא הטרדה מינית ברחוב. והפעילות עתידה להתרחב משמעותית ב-2012.

רגישות מגדרית בגני ילדים: על פי יוזמה של חברת המועצה תמר זנדברג, השתלמות ראשונה בנושא נפתחה לסייעות בגנים עירוניים ב-2011. הפעילות תורחב ב-2012.

קידום נשים בתפקידים בכירים בעירייה על פי הצעה לסדר של חברת המועצה תמר זנדברג, הוקדמה ועדת היגוי ייעודית לעניין שתתוקצב ב-2012 לפעילות לקידום נשים לתפקידי ניהול, וכן הבטחת ייצוג בגופים עירוניים וגופי שיפוט.

הצלת הברנוער ובית דרור ותמיכה בקהילה ההומו-לסבית: נמנעה הפסקת התמיכה בברנוער ובבית דרור; יושם דגש מיוחד על הקהילה הלסבית; תיבחן האפשרות להרחבת המענים לקהילה הטרנסג'נדרית.

סגירת פערים וגיוס עובדים ערביים לעיריית תל-אביב-יפו (אפליה מתקנת): בהובלתו של חבר המועצה אחמד משהראוי, מובילה מרצ את המאמץ למען סגירת פערים והגדלת הייצוג של כמות העובדים הערביים המועסקים בעיריית תל-אביב-יפו, עם יעדים מגובשים להגדלת כמות העובדים, על פי הגודל היחסי של האוכלוסייה הערבית העומד כיום על כ-5%, מכלל אוכלוסיית העיר. בתחילת הקדנציה הנוכחית ב-2008 עמד אחוז העובדים הערביים בעיריית תל אביב על  % 2.89 וכיום הגיע ל- 3.32% עובדים ערביים מכלל העובדים בעירייה.  אחמד משהראוי הוא הגורם הדומיננטי בארגון ירידי עבודה במיוחד עבור האוכלוסייה הערבית, והוביל להקמת ועדת היגוי עירונית ופעילה למען קיומה של אפליה מתקנת בכל הקשור לגיוס עובדים ערביים ושאיפתו היא להגיע בשנת 2012 למינימום של 4% וב-2013 ליעד של 5% עובדים ערביים.

הנצחת שמות: בתחום זה נעשתה בשלוש שנים האחרונות מהפכה של ממש אותה הוביל חבר המועצה אחמד משהראוי. בתחילת הקדנציה התפטר משהראוי מחברותו בהנהלת העירייה וארגן מחאה גדולה בה השתפו כל הגופים היפואיים נגד האפליה הזועקת .בתחילת קדנציה היו בסך הכול שישה רחובות ע"ש אישים ערביים ביפו מול ארבע מאות רחובות עם שמות עבריים. בישיבת המועצה האחרונה התקבלה הצעתו לסדר של משרהאוי, לשריין את שמונת הרחובות האחרונים הפנויים להנצחה ביפו  לטובת אישים ערביים.

בעזרת לחץ ציבורי בלתי פוסק ועדת שמות והנצחה נאלצה לשנות כיוון והיום יש 15 רחובות ושתי כיכרות. טקס הנצחת שמו של ד"ר פואד דג'אני יתקיים בכיכר יפה ברחוב ציהת"לי בצמוד לבית חולים צהלון ב-26 לפברואר. במהלך 2012 ימשיך חבר המועצה משהראוי במאמציו להגדיל משמעותית את כמות הרחובות המונצחים ע"ש אישים ערביים.

חינוך במגזר הערבי ביפו: במהלך 2012 יעשה מאמץ מיוחד למען צמצום פערים לימודים וחברתיים חיזוק בתי הספר וקידום מצוינות בשכונות חלשות-קיום סביבה לימודית בטוחה מתקדמת וממוחשבת בין היתר על ידי תוספת בינוי ופיתוח מוסדות חינוך קיימים.

במרץ 2012 יתחיל סוף סוף פרויקט גדול אותו יזמה והובילה סיעת מרצ : בניית אולם ספורט חדיש וכיתות חדשות בבית ספר חסן-ערפה.

במקביל חבר המועצה משהראוי מוביל מאבק עיקש מזה שנתיים לפתיחתו של בית ספר לחינוך מיוחד לערביי יפו שהחלטה בעניינו תתקבל ב-2012.

הגדלת תמיכה לאגודות הדתיות הערביות: לאחר שבשנת התקציב 2011 חבר המועצה משהראוי תוך השתתפות פעילה בדיוני תקציב הביא להגדלת תקציבי שבטי הצופים הערביים בסך של 200.00 ₪  . מ 580.000 ₪ תקציב שנתי ל – 780.000 ₪

2012 תוקדש להכפלת התקציב השנתי הזעום שמקבלות שתי האגודות הדתיות הערביות (המוסלמית והנוצרית) .כיום התקציב המשותף לשתי האגודות שמשרתות 17,000 תושבים עומד על  85.000 ₪ בעוד התקציב למוסדות דת יהודיים לשנת 2012 עומד על 1.890.000 ₪.

מרכז לקידום השכלה תעסוקה: קידום פרויקט שאושר להקמת מרכז לקידום השכלה ותעסוקה לתושבי יפו במבנה ברחוב יפת 83 מבנה שנקרא ע"ש י"א חללי מינכן. המרכז יהיה בדגש על גילאי 18-35 .

טיפוח התרבות הערבית: הפרויקט החל ב-2009 בעידודו של חבר המועצה משהראוי שהביא לראשונה להקמת ועדת תרבות שתפקח על חלוקת תקציב שהוגדל משמעותית בזכות מאמציו של חבר המועצה משהראוי בדיוני תקציב שהתקיימו בשנתיים האחרונות.

קידום הקמת בי"ס ערבי-יהודי ביפו: בהתאם לבקשת מרצ בדיוני תקציב 2012 – להקמת בי"ס ייחודי ערבי-יהודי ביפו, בגישה של זהות ודיאלוג, בחברה מעורבת ומשלבת, סמנכ"ל תכנון ומנהלת מינהל החינוך יקיימו עבודת מטה לבחינת היתכנות הקמת מסגרת כאמור תוך עדכון שוטף של ס. רה"ע להבי  וחבר המועצה משהראוי, בהליכי ותוצרי עבודת המטה.

הוספת תגובה: